15 നവംബർ 2008

നഗരകാഴ്ച്ചകള്‍-2

തലചായ്ക്കാന്‍ ഹൈവേയില്‍ ഇടം കണ്ടെത്തുന്ന പശുക്കള്‍.....


തിരക്കിനും ബഹളങ്ങള്‍ക്കും ഇടയില്‍ ഒറ്റപെട്ടു പോയ മാന്‍......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: